ВЕСТИ И ЛИНКОВИ

-ИЗВАДОК ОД СЕМИНАР ВО ОХРИД: http://www.megastar.com.mk/ochrid/kako-da-se-zashtitime-od-radioaktivnite-zrachea

- Во издаваштво на Инсититутот ГАПЕ изработени се 3 книги, и тоа:

1. Општа и применета радиестезија (проучување, превентива, заштита);

2. Термални и термоминерални карактеристики на Република Македонија (Во оваа книга се дадени нови тези за генезата на термалните и тремоминералните води како и хемискиот состав на поголемиот дел од термоминералните води во Република Македонија и балнеолошкиот ефект од истите);

3. Хидрогеологија и хидрогеолошките карактеристики на Република Македонија (Во оваа книга се дадени нови тези за генезата на подземните води, општите најнови начела за хидрогеологија, како и хидрогеолошките карактеристики на Република Македонија.

Нарачки и информации на телефоните: 02 31 37 555; 02 32 37 555

- Отпочнавме со заштита од електромагнетно зрачење на објекти и простории со поларизирани мрежи и спирали.

- Во тек се повеќе научни проекти во полето на екологијата и геобиологијата, како и преговори за проекти за подземни води. Дополнително  ќе биде дадено поопширно известување.

- Во тек е проширување на кадарот и на просторот на “Сончев зрак”.

- Во тек е конструирање на Био-јонизатор и пуштање на истиот во продажба.

- Во тек е конструкција и изработка на други видови Био-СПХ.

- Пуштена е во употреба био-квантната пирамида.

- Во тек се подготовките за обука на радиестезисти. Овој курс ќе трае шест месеци, а во програмата ќе има теоретски и практичен испит.


КОНКУРС ЗА ОБУКА НА РАДИЕСТЕЗИСТИ

Сите заинтересирани кандидати можат да остават свое CV или пријава за обука за радиестезисти (геопатолози), и тоа:

а) аматери

б) професионалци

За кандидатите аматери конкурсот важи за сите заинтересирани, без разлика на стручност, возраст и пол.

За кандидатите професионалци лицето треба да има завршено високо образование, особено од природно техничките науки.

Подетални информации на тел. 02 31 37 555; 02 32 37 555 или Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Местоположба на Сончев Зрак

Сончев зрак од пред МВР сега од Јули 2015 се наоѓа во Скопјанка Острово-Аеродром. После железничка и автобуска станица према Аеродром веднаш првата улица лево потоа до крај па десно се до пред последната уличка десно позади слаткарница Палма позади Скопјанка. Во скопјанка влез 6 кат 1 стан-локал 5. Изнад Семос компјутери. Адреса Бул.Кузман Ј.Питу бр.19-6/5 Скопје.


Соработката продолжува со секој правен и индивидуален субјект кој сака да придонесе во заштитата на животната средина и здравјето,  една од новите соработки е со Витасол, како и колку делува во превентивната и куративна тераписка метода може да се види и од

ВИТАСОЛ www.vitasol.com.mk/