ТВ емисија за причините на ракот во Битола

http://www.youtube.com/watch?v=HMYuVuSiUkc&feature=player_embedded

 

Спот на Био-СПХ

http://www.youtube.com/watch?v=PPeyJVonr20

 

Патент за гаснење на горски пожари на ТВ Алфа вести

http://vesti.alfa.mk/default.aspx?mId=36&eventId=40239&egId=6

 

Интервју во Охрид -заштита од зрачења

Како да се заштитиме од радиоактивните зрачења?! - Ohrid 1 ...