РАДОН

Е-пошта Печати PDF

 

РАДОН

Радонот е хемиски елемент со симбол Rn и атомски број 86. Тој е радиоактивен, безбоен, без мирис, без вкус се смета за благороден гас. Тој е распространет на целата земјина топка во една дозволена застапеност, но неговото зголемено присуство може сериозно да го наруши здравјето на изложените.  Неговото потекло се смета дека е од распаѓањето на ураниумот во длабоките геолошки структури при што се ослободува радиоактивен гас Радон. Најчесто се сретнува во по ниските катови од објектите или подрумите а неговата застапеност со повисока концентрација зависи од неколку услови меѓу кои и присуство на геолошки раседи или пукнатини, присуство на термоминерални извори на вода и др.

Скопската котлина е позната по присуство на раседи и пукнатини па оттука и можноста да во некој простор може да има присуство на зголемена концентрација на Радон.

Радонот преку геолошките раседи и пукнатини е тесно поврзан и со присуството на геопатологијата, кој со помош на геопатолошките полиња успева да се најде над површината на почвата сл.1.

Слика 1. Принцип по кој Радонот преку ГПЗ успева да се транспортира над почвата

 

Присуството на Радонот е мерлива и може да се измери со современа техника сл.2 а мерењата се вршат подолго од 24 часа.

 

Слика 2. Мерење на концентрација на Радон во просторија

Познато е дека пред појава на земјотрес од изворите на термоминерални и минерални води може драстично да се зголеми присуството на Радон.

 

ДОЗВОЛЕНИ НИВОА

Во законските регулативи за дозволено ниво на Bq/m 3 (Бекерели) изнесува различно итоа од 100-200 Bq/m 3 , во Република Македонија многу слабо е застапено мертењето на Радон гас иако од Институтот ГАПЕ имаат регистрирано Радон гас во семејни живеалишта каде што надминува над 200 Bq/m 3 . Таков случај има и во Скопје во близина на МВР во н. Црниче.

Цена на чинење за едно мерење за во Скопје изнесува од:  3.000,00 - 12.000,00 ден.

 

Последно освежено на Сабота, 20 Февруари 2016 19:02